Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"Velkommen til PATHOS"
http://pathos.geus.net/index.shtml
Udskriftsdato: fredag 14. december 2018 kl. 3:34
Sidst ændret: Tirsdag 23. Juli, 2011
© GEUS pathos.geus.net


Velkommen til PATHOS

Participants

Leaching of pathogens and estrogens from manure separation products to freshwater


UK-flagIn English

Sikkert drikke- og badevand er normen i Danmark, men smitstoffer som Cryptosporidium og Salmonella fra svinegylle, såvel som østrogener har vist sig at blive udvasket i høje koncentrationer gennem jordsøjler.


PATHOS centeret undersøger overlevelsen, spredningen og dermed den mulige forurening af grund- og badevand af disse forureningsstoffer. I projektet undersøges både naturlig gylle og den tynde fraktion efter gylleseparering. For bedre at kunne kvantificere forureningen i miljøet, har projektet gennemført en udvikling af nye teknikker til detektering af mikroorganismer, samt naturlige hormoner i jord og vand. 


Gylle udbringes i dag ofte ubehandlet, men der arbejdes på at reducere gyllens fosfor-indhold og dermed miljøbelastning ved at lave gylle separering. PATHOS projektet undersøger derfor om der kan ske en ændret udvaskning af smitstoffer og hormoner ved at udbringe den tynde fraktion af gyllen.Kontakt

Professor Carsten Suhr Jacobsen
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS
Øster Voldgade 10
1350 København K
Telefon: 3814 2313
E-mail: