Grafik

Til forsiden
Om PATHOS
Forskningsaktiviteter
Kontakter
Publikationer
 Til forsiden > Kontakter
SitemapUdskriftsvenlig

Kontakter og aktører i PATHOS projektet


   
Participants

 


Partner


Adresse


Tlf.


Deltagere
 


e-mail


GEUS
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland


Øster Voldgade 10
1350 København K


3814 2313


Carsten Suhr Jacobsen

Tina Bech

Line Fredslund Volkers

Jeanne Kjær 


 

jkj@geus.dk

  


Københavns Universitet
Det Farmaceutiske Fakultet


Universitetsparken 2
2100 København Ø
 


3533 6000


Bent Halling-Sørensen
(WP1 Leader)

Martin Hansen  


Københavns Universitet
Det Biovidenskabelige Fakultet
Institut for Veterinær Sygdomsbiologi


Grønnegårdsvej 15, st.
1870 Frederiksberg C


3533 2760


Anders Dalsgaard

Anita Forslund

Heidi Huus Petersen 


Københavns Universitet
Det Biovidenskabelige Fakultet
Institut for Jordbrug og Økologi
 


Højbakkegårds Allé 30
2630 Taastrup


3533 3470


Lars Stoumann-Jensen
(WP2 Leader)

Olga Popovic

Aarhus Universitet 
Institut for Agroøkologi
Klima og Bioenergi


Blichers Allé 20
Postboks 50
8830 Tjele


8715 77548715 7756 


Mette Lægdsmand
(WP3 Leader) 

Søren O. Petersen

Mostofa Amin

Preben Olsen


 
  
  

Grundfos New Business


Poul Due Jensens Vej 3
8850 Bjerringbro


8750 4034


Nils Thorup

Novozymes A/S


Krogshøjvej 36
2880 Bagsværd  


4446 0000


Lene Venke Kofod

Copenhagen Biotech Supply Aps


Annebergvej 17
2700 Brønshøj


4425 3060


Gitte Calov

Dianova A/S / DTU-vet 


Science Park Skejby
Brendstrupgårdsvej 102
8200 Århus N


3588 5003


Mogens Madsen

Dang Doung Bang

Thanh Xuan Bui 


DANVA
Dansk Vand- og Spildevandsforening


Danmarksvej 26
8660 Skanderborg


7021 0055


Claus Vangsgård


Centerledelse


Projektleder

Carsten Suhr Jacobsen


GEUS – Geokemisk afd.
Øster Voldgade 10
1350 København K


3814 2313


Carsten Suhr Jacobsen


Projektsekretær 

Jeanne Lauge-Simonsen 


GEUS – Geokemisk afd.
Øster Voldgade 10
1350 København K


3814 2302


Jeanne Lauge-Simonsen 

Styregruppe


Bjørn Kaare Jensen


GEUS
Øster Voldgade 10
1350 København K


3814 2136


Bjørn Kaare Jensen 


Torkild Søndergaard Birkmose


Dansk Landbrugsrådgivning Landcentret
Udkærsvej 15
8200 Århus N
 


8740 5432 3092 1707


Torkild Søndergaard Birkmose 


 /
Bent Halling-Sørensen


KU-FARMA
Universitetsparken 2
2100 København Ø 


3533 6000 

Bent Halling-Sørensen 
  
 


Lars Stoumann-Jensen


KU-LIFE
Højbakkegårds Allé 30
2630 Taastrup


3533 3470 

Lars Stoumann-Jensen
 
 


Mette Lægdsmand


AU-DJF
Blichers Allé 20
Postboks 50
8830 Tjele 


8715 7754 
  

Mette Lægdsmand
 

      


Carsten Suhr Jacobsen


GEUS
Øster Voldgade 10
1350 København K 


3814 2313


  

Carsten Suhr Jacobsen
 
  


 


 


 


 


 


Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 3814 2000 E-mail:
Sidst ændret : Onsdag d. 23. November, 2011
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!