Grafik

Til forsiden
Om PATHOS
Forskningsaktiviteter
Kontakter
Publikationer
 Til forsiden > Om PATHOS > Projekt beskrivelse
SitemapUdskriftsvenlig

Projektbeskrivelse og betydning

Pathos-projektets betydning i forbindelse med eksisterende grundvandsproblemer vedrørende udvaskning af østrogener og patogener.


Forureningsrisikoen ved udvaskning af næringsstoffer fra gylle-behandlede marker er velkendte, men udvaskningsrisikoen for steroider, østrogener og patogener er derimod mindre oplyst. Ikke desto mindre er udvaskning gennem jord identificeret som forureningsvej for forureningsstoffer, der udvasket til vandmiljøet. Markforsøg har vist at der udledes for høje koncentrationer af østrogener fra gylle til vores ferskvandsområder (Kjær et. al., 2007, Environmental Science & Technology. vol. 42. pp. 3911-3917).

I betragtning af den massive produktion af animalsk affald i Danmark og på verdensplan (steinfeld et. al., 2006, FAO-LEAD, Rom. Online) giver det anledning til en stigende miljømæssig bekymring, og et øget behov for yderligere forskning for at minimere forureningsrisikoen af disse forurenende stoffer.


Det er dokumenteret at anaerob nedbrydning (for metan produktion) reducerer eller endda eliminerer de problemer, som forårsages af patogener og naturlige østrogener, men på nuværende tidspunkt er der ingen viden om, hvordan gyllesepareringsteknologierne vil påvirke udvaskningsrisikoen for patogener og naturlige østrogener til vandmiljøet. Der er et behov for at undersøge, hvordan ændringer indenfor håndteringen af husdyrgødning vil påvirke spredningen af de ovennævnte forurenende stoffer til vandmiljøet.

En forudsætning for at gennemføre denne type af forskning er anvendelsen af hurtige, meget følsomme og selektive analytiske kemiske metoder og mikrobiologiske analyser, der kan analysere blandinger af stoffer i matricer som gylle, jord og overfladevand. Patogener kvantificeres ved hjælp af molekylær teknologier, der er baseret på DNA til optælling af specifikke mikroorganismer og mRNA til kvantificering af aktive mikroorganismer (Jacobsen & Holben, 2007. Journal for mikrobiologiske metoder). udviklingen af selektive MS baserede teknologier for narkotika og naturlige hormoner er et andet område, hvor nye muligheder indenfor analytisk kemi kan forbedre vores viden om kvaliteten af vandmiljøet (Jacobsen et. al., 2006, Analytisk og Bioanalytisk kemi. vol. 384. pp. 1164-1174)


Separeringen af flydende husdyrgylle (slam) fjerner ikke de forurenende stoffer eller patogener, men det danner en flydende fraktion, som vil infiltrere bedre i jorden, og en fast fraktion, der er let nedbrydelig (Sommer et. al., 2004, Biosystematic Bioengineering. vol. 88. pp. 359-367; Petersen et. al., 2003a. Journal of Environmental Quality. vol. 32. pp. 2399-2409).

Præferentiel strømning (f.eks. gennem makroporer) øger transporten af de stærkt bindende og let nedbrydelige forureningsstoffer, fordi kontakten mellem forureningsstofferne og jordmatricen bliver reduceret (Kjær et. al., 2007. Environmental Science og Technology. vol. 42. pp. 3911-3917; Mackay et. al., 1993. Water Resources Research. vol. 29. pp. 3879-3890).

Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 3814 2000 E-mail:
Sidst ændret : Lørdag 23. Juli, 2011
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!