Graphics

To main
About PATHOS
Research Activities
Contacts
Publications
Meetings
 To main > Contacts
SitemapPrinter friendly

Contacts

 
Participants

 


Partner


Address


Tel.


Participants 


e-mail


GEUS
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland


Øster Voldgade 10
1350 København K


+45 3814 2313


Carsten Suhr Jacobsen

Tina Bech

Line Fredslund Volkers

Jeanne Kjær

  


Københavns Universitet
Det Farmaceutiske Fakultet


Universitetsparken 2
2100 København Ø
 


+45 3533 6000


Bent Halling-Sørensen
(WP1 Leader)

Martin Hansen     


Københavns Universitet
Det Biovidenskabelige Fakultet
Institut for Veterinær Sygdomsbiologi


Grønnegårdsvej 15, st.
1870 Frederiksberg C


+45 3533 2760


Anders Dalsgaard

Anita Forslund

Heidi Huus Petersen 

  


Københavns Universitet
Det Biovidenskabelige Fakultet
Institut for Jordbrug og Økologi
 


Højbakkegårds Allé 30
2630 Taastrup


+45 3533 3470


Lars Stoumann-Jensen
(WP2 Leader)

Olga Popovic 


 


Aarhus Universitet 
Institut for Agroøkologi
Klima & Bioenergi


Blichers Allé 20 Postboks 50
8830 Tjele


+45 8715 7754


+45 8715 7756


Mette Lægdsmand
(WP 3 Leader) 

Søren O. Petersen

Mostofa Amin

Preben Olsen

    

 


Grundfos New Business


Poul Due Jensens Vej 3
8850 Bjerringbro


+45 8750 4034


Nils ThorupNovozymes A/S


Krogshøjvej 36
2880 Bagsværd
 


+45 4446 0000


Lene Venke KofodCopenhagen Biotech Supply Aps


Annebergvej 17
2700 Brønshøj


+45 4425 3060


Gitte CalovDianova A/S / DTU-vet


Science Park Skejby

Brendstrupgårdsvej 102
8200 Århus N


+45 3588 5003


Mogens Madsen

Dang Doung Bang

Thanh Xuan Bui  


 
 


DANVA
Dansk Vand- og Spildevandsforening


Danmarksvej 26
8660 Skanderborg


+45 7021 0055


Claus Vangsgård


Center management 


Project leader

Carsten Suhr Jacobsen


GEUS – Geokemisk afd.
Øster Voldgade 10
1350 København K


+45 3814 2313


Carsten Suhr Jacobsen


Project secretary

Jeanne Lauge-Simonsen
 


GEUS – Geokemisk afd.
Øster Voldgade 10
1350 København K


+45 3814 2302


Jeanne Lauge-Simonsen 
 


  


Steering committe 


Bjørn Kaare jensen


GEUS
Øster Voldgade 10
1350 København K


+45 3814 2136


Bjørn Kaare Jensen 


Torkild Søndergaard Birkmose


Dansk Landbrugsrådgivning
Landcentret
Udkærsvej 15
8200 Århus N
 


+45 8740 5432

+45 3092 1707


Torkild Søndergaard Birkmose   


/
Bent Halling-Sørensen


KU-FARMA
Universitetsparken 2
2100 København Ø


+45 3533 6000   

Bent Halling-Sørensen  


   

 


Lars Stoumann-Jensen


KU-LIFE
Højbakkegårds Allé 30
2630 Taastrup


+45 3533 3470   

Lars Stoumann-Jensen
 

    


Mette Lægdsmand


AU-DJF
Blichers Allé 20
Postboks 50
8830 Tjele  
 


+45 8715 7754  

Mette Lægdsmand


Carsten Suhr Jacobsen


GEUS
Øster Voldgade 10
1350 København K 
 


+45 3814 2313  

Carsten Suhr Jacobsen
 

   


 

 
 


 

Graphics
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 Copenhagen K Tel.: +45 3814 2000 E-mail:
Last modified : November 23, 2011
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!